ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 315 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.17
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.19
  • การบริการ/อัธยาศัย8.73
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.34

รางวัลที่ได้รับ

5 คุณภาพสินค้า Lv 5/9
5 ความเร็วในการจัดส่ง Lv 5/9
5 การบริการ/อัธยาศัย Lv 5/9
5 ข้อมูลสินค้า Lv 5/9
9 ยอดขาย Lv 9/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9